Theatervoorstelling “Thuislozen”

Een kwetsbare groep op een bijzondere manier in beeld gebracht.

Thuislozen is een ontroerend en confronterend theaterevenement dat zich afspeelt in de zaal én op het podium. Het gaat over mensen in onze maatschappij die om wat voor reden dan ook ‘buiten de boot vallen’. Professionele theatermakers spelen een hele reeks bijzondere mensen die op straat verblijven; een wereld die we allemaal herkennen, maar te vaak niet willen zien.

In het theaterstuk Thuislozen van Theater Utrecht en Adelheid Roosen (Adelheid & Zina) spelen naast de 14 acteurs ook elke avond twee lokale helden mee, als zichzelf: lokale hulpverleners, stadsgenoten of vrijwilligers die zich om de eigen leefomgeving en de zorg voor anderen bekommeren. Door hen aan het woord te laten, worden de stemmen van de personages aangevuld met de stemmen en persoonlijke verhalen van mensen die de achterkant van de stad kennen.

Zo ook Marianne Goossens, maatschappelijk werker/Producent Sociaal Theater bij de Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Op 24 en 25 november is zij als gastspeler te zien in het Theater aan de Parade.

Marianne:

“Wat zijn kwetsbare mensen? Iedereen is kwetsbaar.”

“Als je vooral bezig bent met overleven, vergeet je dat je een toekomst hebt. Als hulpverlener moet je hen weer het geloof in een toekomst geven.”

“Hulpverleners verschuilen zich achter regels en protocollen, maar als  je met mensen werkt, moet je zélf nadenken en voelen wat goed is.”