Sociaal Theater met nieuwe projecten op stapel!

Het Sociaal Theater met nieuwe projecten dwars door Covid -19

  • Theatergroep MajStro is gestart met de repetities voor het wagenspel ‘De oude Vosch’ dat in de zomer 2021 , als de situatie het toelaat, op de straten in Den Bosch wordt uitgevoerd.
  • Ook zijn enkelen van onze groep bezig met de afstudeeropdracht van onze regisseur Iris van Rooij. Een geweldig stuk dat gaat over Daniel ,een Poolse man die in het park op een bank gestorven is. Op 10 en 11 april wordt dit in het Werkwarenhuis vertoont.
  • Sociaal theater begeeft zich buiten de grenzen en heeft contact gelegd met de theatergroep van Emmaus in Bosnië. Met hen zullen we in de toekomst een uitwisselingsprogramma samenstellen om uiteindelijk samen (onze theatergroep en de theatergroep van Emmaus) een theaterstuk ten tonele brengen in Bosnië en Nederland.

Marianne Goossens