Sociaal Theater Draait Door met Wagenspel “De Oude Vosch” dankzij Catharina Kerk, en meer…….

Sinds September mogen we met MajStro (toneelgroep sociaal theater) repeteren in de Catharina Kerk. Dit omdat de ruimte bij het Inloopschip niet meer beschikbaar is. 

Heel erg fijn dat we die kans krijgen.  Zeer gastvrij worden we elke maandag ontvangen  door Hans Rijkers. Hij heeft ervoor gezorgd dat we  ook  nu in de coronatijd door kunnen gaan door behalve de kantine ook de kerk beschikbaar te stellen waar  we op afstand kunnen repeteren op het grote altaargedeelte .

We zijn nu bezig met een wagenspel ‘De oude Vosch’ dat we in de zomer , als de situatie het toelaat, op de straten in Den Bosch gaan uitvoeren.

Ook zijn enkelen van onze groep bezig met de afstudeeropdracht van onze regisseur Iris van Rooij. Een geweldig stuk dat gaat over Daniel ,een Poolse man die in het park op een bank gestorven is. Op 10 en 11 april wordt dit in het Werkwarenhuis vertoont. 

Ook hebben we contact gelegd met de theatergroep van Emmaus in Bosnië. Met hen zullen we in de toekomst een uitwisselingsprogramma samenstellen om uiteindelijk samen (onze theatergroep en de theatergroep van Emmaus) een theaterstuk ten tonele brengen in Bosnië en Nederland.

Over de twee laatste project binnenkort meer informatie!

Marianne Goossens