Sponsor worden?

Sinds we begin 2017 een zelfstandige Stichting werden, hebben we alweer twee producties achter de rug. “En leefden nog lang en gelukkig”en “ER WAS EENS…

De Coronacrisis raakt ons initiatief hard, want net als alle andere podiumgebonden activiteiten zijn er strikte beperkingen, die optredens en allerlei activiteiten in het openbaar en in groepsvorm bemoeilijken, zo niet voorlopig onmogelijk maken.

Toch willen wij vooruitkijken en ons voorbereiden op betere tijden. Het is zonder meer ons plan om nieuwe producties op stapel te zetten en wij willen in 2021- 22 gaan werken aan een nieuw filmproject en alles wat daarbij komt kijken. Hoe een en ander precies wordt ingevuld zal blijken in de toekomst. Nu staat voorop om onze mensen uitzicht te geven op nieuwe initiatieven, waarin zij zelf de hoofdrolspelers zullen zijn, zowel voor als achter de schermen.

Op dit moment zijn onze financiële middelen zeer beperkt en hebben wij dringend behoefte aan het verhogen van ons werkbudget om volgend jaar inderdaad een nieuw groot project te kunnen opstarten.

Vandaar de oproep STEUN STICHTING SOCIAAL THEATER!

Uiteraard houden wij U op deze website steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van onze activiteiten.

Wij hopen op U te mogen rekenen, wij beloven U dezelfde enthousiaste inzet als altijd! Namens onze mensen alvast van harte bedankt!

Zie onderstaand hoe U het Sociaal theater kunt steunen.

Sponsor worden

Neem via onderstaand formulier contact op over sponsoring van Sociaal Theater. Ook is het mogelijk om rechtstreeks te sponsoren. Klik hier voor meer informatie
Onze sponsoren

Algemene informatie

Rechtsvorm:  Stichting

Statutaire naam:  Stichting Sociaal Theater

Ook genoemd (handelsnaam)

Profiel URL: https://www.sociaaltheater.nl

Statutaire zetel: ‘s-Hertogenbosch

KvK nummer: 7032 3755

RSIN: 858262046

 

Doel:

1. De stichting heeft ten doel een blijvend podium van persoonlijke expressie en participatie te bieden aan personen, die in onze maatschappij door zeer uiteenlopende redenen in een achterstands- en kansarme situatie zijn geraakt. Te denken valt in de eerste plaats aan cliënten en ex-cliënten van de maatschappelijke opvang en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting dient het algemeen belang.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door met inzet van professionele medewerkers optimale ondersteuning te geven aan dramatische uitingsvormen als theater en film in telkens nieuwe producties, zodat er iedere keer zowel een overzichtelijk werkproces als een eindprestatie is gegarandeerd. Hoofdzaak is de sociale activering, rehabilitatie, en emancipatie van de deelnemers aan deze producties. Om de kwaliteit van deze doelen te bewaken willen wij naast agogische ondersteuning ook een beroep doen op artistieke medewerkers, afhankelijk van het type productie dat wordt opgezet. Het betrekken van gemotiveerde vrijwilligers bij deze vorm van participatie is een belangrijk strategisch middel om gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardige betrokkenheid van alle deelnemers binnen een productie te borgen.

 

Activiteiten

Sinds 2005 bestaat het Sociaal Theater van de Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch. Wat begon als een spontaan initiatief om een bijzondere bijdrage te leveren aan het Rembrandtjaar met een groot professioneel groepsportret werd een blijvende organisatie onder redactie van Marianne Goossens en Arnoud Kremers. Van meet af aan stonden twee zaken centraal: de eigen creativiteit van onze cliënten en het culturele karakter van onze projecten. Op de website is te zien welke producties er tot nu toe zijn gerealiseerd.

Subcategorie I: Welzijn

Subcategorie II: Cultuur

Subcategorie III: Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden: 3

Is er een directie/ dagelijks bestuur: Nee

Is er een persoon in dienst?: Nee

Is er een raad van commissarissen/toezicht?: Nee

Voorzitter:  Marianne Goossens

Secretaris:  Arnoud Kremers

Penningmeester:  Jan Verstappen

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Contact informatie

Postadres:

Hinthamerstraat 141

5211MK   ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer:  073-6139225

E – mailadres:          harrievanhoften@live.nl

WWW adres:           https://www.sociaaltheater.nl